Denna integritetspolicy rör dig som är gäst eller kund till Maison Pierre AB. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du skall känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Maison Pierre AB (org.nr. 556598-3953) ansvarar för de personuppgifter du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: [email protected].

Varför och till vad behöver vi dina personuppgifter?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter i samband med att du bokar någon typ av tjänst från oss. Det kan vara rena cateringbeställningar, ett event i någon av våra festlokaler, bokat bord eller äter lunch i vår matsal, gör en fakturabetalning, besöker vår hemsida, gör en förbokning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar på våra event.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer
 • Adress (endast vid leveranser, hantering av fakturor eller vid anmälan till evenemang).
 • Användardata (när du besökt vår hemsida)
 • IP-adress
 • Korrespondens med oss (personuppgifter som du lämnar i samband med korrespondens med oss)

Vi använder dina personuppgifter till

 • Leveranser
 • Bokningar hos oss (t ex bordsbokningar, cateringbokningar, lokalbokningar)
 • Marknadsföring ( t ex genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, information och inbjudningar) Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att maila på [email protected]
 • Vid betalningar. För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e-postadress, adress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.
 • Om du deltar i ett event (behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande)
 • Utveckla våra tjänster (ta fram statistik över beställningar, anpassa hemsidan eller att skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster och vårt utbud.

Trygg hanteringen av dina personuppgifter

Du kan vara trygg med att vi inte delar dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättslig process. Vi vidarbefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsändamål till tredje part. Uppgifter som hanteras av tredje part ( t ex eventuellt bud vid leveranser eller inhyrd serveringspersonal), används endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra kunder.

Vi sparar dina uppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för och för den tid som krävs enligt tillämplig lag, t ex bokföringslagen. I övriga fall kan vi radera dina uppgifter om du inte varit i kontakt med oss på länge.

Du har alltid rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person. Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter rättas. Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt lag och självklart göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling ( t ex den som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina uppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig det. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t ex det samtycke som du lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål
Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Intergritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakt
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på [email protected].