Partytält

 In Lokaler

PartytältDet finns många sätt att ha fest på. Man behöver inte alltid ha en traditionell lokal – varför inte hyra ett tält?
Vi ordnar med bygge, golv, innertak, belysning, möbler och värme när så önskas.
Möjligheterna är oändliga!

Max antal gäster
Sittande: obegränsat
Mingel: obegränsat

Egen dryck: Ja

Sjöhuset